۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
شماره تماس سراها
 
شماره تماس بخش های مختلف اداره امور خوابگاهها
شماره تماس
 مسئول دفتر رئیس اداره امور خوابگاه ها
 03137932915

 تلفکس اداره امورخوابگاهها

  03137932916
 امور اداری خوابگاه های برادران
  03137932917
 مسئول امور عمومی خوابگاه ها
  03137932918
 شرکت کوشا پرداز (پشتیبانی خدمات کامپیوتری)
  03137934299
 انتظامات درب ورودی کوی خوابگاه
  03137932950
 مسئول انبار اداره امور خوابکاه ها
  03137932946
 کتابخانه خوابگاه برادران
  03137932928
 مسئول گیت تردد خوابگاه های برادران و خواهران
   03137934394
                                                 خوابگاه های برادران
 خوابگاه شهید سلیمان خاطر
  03137933041
 خوابگاه شهید مفتح
  03137934376
 خوابگاه شهید تندگویان
  03137934357
 خوابگاه شهید رجایی
03137934395
 خوابگاه شهید باهنر
03137934311
 خوابگاه شهید فهمیده
03137933034
                                                  خوابگاه های خواهران
 مسئول خوابگاه های خواهران
03137932940
 امور اداری خوابگاه های خواهران
03137932942
 دفتر حضور غیاب خوابگاه های خواهران
03137932213
 دفتر رفاه خوابگاه نور
 03137932943
 دفتر رفاه خوابگاه کوثر
 03137932998
 کتابخانه خوابگاه شهدا
 03137934425
 دفتر تربیت بدنی خوابگاه شهدا
 03137932708
 دفتر مشاوره خوابگاه شهدا
 03137932925
 دفتر امور فرهنگی خوابگاه شهدا
 03137932237
 انتظامات خوابگاه های شهدا و همدانیان
 03137932938
 دفتر رفاه خوابگاه مرحوم همدانیان
 03137932944
 دفتر رفاه خوابگاه شهید علم الهدی
 03137932926
 انتظامات خوابگاه شهید علم الهدی
 03137932928
 دفتر رفاه خوابگاه شهید نیک نژادی
 03137932211

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/20
تعداد بازدید:
3057
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، دروازه شیراز - خیابان هزارجریب - درب کوی خوابگاه ها - طبقه فوقانی رستوران یاس 2 - اداره امور خوابگاه ها
 
کدپستی: 8174673441

 
تلفن: 2216-37932215 تلفکس: 37932216
 
Powered by DorsaPortal